Adrian Papahagi

Filolog @

Adrian Papahagi, conferenţiar universitar la Facultatea de Litere. Univ. “Babeș-‐Bolyai”, filolog, scriitor, este un observator obiectiv și activ al mersului cetății, printr-o bună cunoaștere a realităților sociale și geopolitice ale zilelor noastre.Vorbește fără reținere despre pericolele ideologiei progresiste și ale corectitudinii politice.

ÎNSCRIERE